VEET LADEN VOSOK SENSITIVE траки за депилација

Траките се наменети за отстранување на влакна од целото тело.