VEET SUPRIM /9траки за депилација

Траките се наменети за отстранување на влакна од целото тело.