ALW.ULTRA DUO MORMAL PLUS/FRESH 2x9 влошки - 175483 (ST1)