FE ренде за пети и плускавци

Ренде за пети и плускавци.

Effects of the product:

Се употребува за отстранување на задебелената кожа на петите.

Ingredients:

Се употребува по потреба.