DR.SCHOOL EXPRESS 2 in 1 пенкало за жуљеви

Пенкалото е погодно за лекување на тврди и меки жуљеви како на прстите и стапалата така и на жуљеви помеѓу прстите.