BAMA-SOFT STEP (36-46) влошки за чевли

Влошки за чевли

Effects of the product:

Меки, удобни антибактериски чевли.

Ingredients:

Содржат антибактериски фрагран и латекс пена , се ставаат во самиот чевел.