Оптик Про -раствор за контактни леќи

Zoom
 

Стерилен, изотоничен, воден раствор наменет за чистење, плакнење ,на сите видови меки контактни леќи