Fortevital Young&Sporty Stress Management

Zoom
 

FORTEVITAL Young&Sporty STRESS Management Work-Life Balance

Effects of the product:

Секојдневниот стрес и разните влијанија од средината создаваат потешкотии во справување со предизвиците во животот на човекот и исполнувањето на “внатрешна рамнотежа” или “внатрешен мир”. Растителните екстракти често се користат со цел промовирање на благосостојбата.Придонесува за нормално формирање на црвените крвни зрнца и нормално снабдување на организмот со кислород, придонесува во обезбедување на енергија потребна за нормален метаболизам, во намалување на заморот и придонесува за нормална когнитивна функција