FE камен за пети

Камен за пети

Effects of the product:

Се користи за отстранување на мртвите клетки и задебелените делови на петицата.

Ingredients:

Се употребува по потреба, изработени се од специјални камења.