CLAVEKS MENTA течност за жуљеви

Колодиумот е наменет за отстранување на жуљеви,волчји очи и брадавици