BAMA-DEO FRESH влошки за чевли

Влошки за чевли

Effects of the product:

Антибактериски чевли со мирис, против непријатна миризба

Ingredients:

Составени се од латекс пена и активен јаглен и се ставаат во самиот чевел.