DR.SCHOOL камен за пети

Каменот служи за отстранување на грубата кожа од петите