Политика на работа

Работна атмосфера во Зегин
Zoom
Работна атмосфера во Зегин

 

  • Потрошувачите, купувачите и добавувачите се нашите ценети и незаменлив партнери
  • Реализација на дадените цели и обврски кон нашите партнери и персонал
  • Тимска работа, компетентност, свест и одговорност на персоналот
  • Целосна одговорност и сигурност за задоволството на потрошувачите
  • Најширок асортиман, најдобар квалитет и најниски цени на производи и испорака во согласност со законските прописи во најкус рок
  • Систем за управување со сите расположливи ресурси, поврзување и оптимална процеси и учество во најновите информативни системи
  • Превентивна активност и континуирано подобрување со цел да се исполнат очекувањата на купувачите
  • Континуирано следење најсовремените достигнувања во секторот на фармацијата и медицината
  • Иницирање и активно учество во добротворни настани
  • Целосна поддршка на Еко-заедницата