SUN OZON

Image SUN OZON

 
SUN OZON
 
- Млеко за заштита од сонце со среден заштитен фактор 20+, 400мл
- Млекa за заштита од сонце со ВИСОК заштитен фактор 30+ И 50+, 200мл