МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 1.000 денари

Заштита на лични податоци

За начинот на обработка на Вашите лични податоци од страна на ЗЕГИН групацијата, како и за начинот на остварување на Вашите права како субјект од кој се собираат лични податоци, подетално можете да прочитате и да се информирате во нашите Изјави и Политики за приватност.

Доколку имате прашања во врска со начинот на кој ги обработуваме Вашите лични податоци, како и за нашите политики и изјави за приватност, слободно контактирајте го нашиот офицер за заштита на лични податоци Марија Пешевска-Станишиќ на следниот email: zegindpo@zegin.com.mk.

Изјава за приватност при вршење на видеонадзор