МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна на територијата на целата држава и истата е бесплатна со нарачка над 1.000 денари

Терминот за достава го бирате самите

Заштита на лични податоци

За начинот на обработка на Вашите лични податоци од страна на ЗЕГИН групацијата, како и за начинот на остварување на Вашите права како субјект од кој се собираат лични податоци, подетално можете да прочитате и да се информирате во нашите Изјави и Политики за приватност.

Доколку имате прашања во врска со начинот на кој ги обработуваме Вашите лични податоци, како и за нашите политики и изјави за приватност, слободно контактирајте го нашиот офицер за заштита на лични податоци Марија Пешевска-Станишиќ на следниот email: zegindpo@zegin.com.mk.

Изјава за приватност при вршење на видео надзор

Процедура за остварување на правата на субјектите на Личните податоци

Известување за обработка на Личните податоци на кандидати за вработување во групацијата Зегин

Политика на приватност